• -5.000,00 Kč
  • Tiết kiệm 5.000,00 Kč

GIÁ SỐC - THIẾT KẾ ESHOP - L

15.000,00 Kč
20.000,00 Kč
Thuế
Có hàng
Số lượng

Giá bao gồm:

- tên trang ESHOP -  .cz   (năm sau, khách hàng tự trả khoảng 1.400 Kč)

- giao diện miễn phí thiết kế responsive

- cài đặt ESHOP

- giá chỉ hiển thị có DPH (không có DPH + 1000 Kč)

- chỉ chèn 10 sản phẩm (bạn tự chèn các sản phẩm khác)

Giá không bao gồm:

- bảo trì ESHOP - thiết kế LOGO

- chỉnh sửa mẫu (+800Kč/1h)

- chỉnh sửa code php + modul (+800Kč/1h)

SL01
50 Sản phẩm
2020-10-19

Tham Chiếu Cụ Thể

chat Bình luận (0)