THIẾT KẾ ESHOP - M

10.000,00 Kč
Thuế
Có hàng
Số lượng

Giá bao gồm:

- tên trang ESHOP - .eu / .cz / .com

(Năm sau, khách hàng tự trả khoảng 1.400 Kč)

- giao diện miễn phí thiết kế responsive

- cài đặt ESHOP

- chỉ chèn 10 sản phẩm

Giá không bao gồm:

- bảo trì ESHOP

- thiết kế LOGO

- chỉnh sửa mẫu - ảnh

- giá chỉ hiển thị có DPH hoặc không có DPH

- modul - MODUL

- chỉnh sửa code php + modul - CHỈNH SỬA

Đây có thể là eshop của bạn: YOUTUBE

025
50 Sản phẩm

Tham Chiếu Cụ Thể

chat Bình luận (0)