THIẾT KẾ ESHOP - 1X

20.000,00 Kč
Thuế
Có hàng
Số lượng

Giá bao gồm:

- tên trang ESHOP - .eu / .cz / .com

(Năm sau, khách hàng tự trả khoảng 1.400 Kč)

- Thiết kế hoàn chỉnh mẫu - Xem thêm YOUTUBE

- cài đặt ESHOP

- chỉnh sửa mẫu - ảnh

- sửa danh mục

- chỉ chèn 40 sản phẩm

Giá không bao gồm:

- thiết kế LOGO

- modul - MODUL

- chỉnh sửa code php + modul - CHỈNH SỬA

Đây có thể là eshop của bạn: YOUTUBE

027
50 Sản phẩm
2020-02-17

Tham Chiếu Cụ Thể

chat Bình luận (0)